Politikalarımız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

SMARTNET Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde kuruma ait bilginin gizliliğini sağlar. Kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedekler ve risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini alır. Kurum bilişim kaynakları, T.C. yasalarına ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacıyla kullanılamaz. Kurumun tüm çalışanları ve BGYS de tanımlanan dış taraflar, bu politikaya ve bu politikayı uygulayan BGYS politika, prosedür ve talimatlarına uymakla yükümlüdür.

KALİTE POLİTİKAMIZ

SMARTNET WEB tabanlı yazılım sektöründe, öncü bir firma olmak amacıyla; tüm tasarım aşamalarımızda kalite standartlarını uygulamaya, kalite performansımızı sürekli geliştirmeye ve ilgili yasal mevzuatlara uyumu sağlamaya büyük özen göstereceğimizi taahhüt ederiz .
Yapacağımız yazılımların teslimini zamanında yapmak,
Sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak,
Çalışanların memnuniyetini arttırmak ve kalite bilincini geliştirmek için sürekli eğitimlerle gelişmemizi sağlamak Ana politikamızdır.

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin bizden beklediği hizmetlerde olabilecek aksaklıkları en aza inmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmamızı beklemeye hakları bulunmaktadır. Bu bağlamda, Firmamız birbirine bağlı bir dizi plan ve düzenlemelerden oluşan bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) oluşturmuştur. Bu İSYS ’nin amacı Firmamızı önemli aksaklıklara karşı denenmiş, test edilmiş ve en iyi uygulamaları içeren bir müdahale yapabilmesini sağlamaktır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

SMARTNET olarak, faaliyet gösterdiğimiz “Web Yazılımları Tasarımı, Sosyal Medya Yazılımları Üretimi, Geliştirmesi, Satış Faaliyetleri İle Bunlara Bağlı Hizmet Ve Servis Bakım & Destek Sunumları,’’ kapsamında hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sunmak adına;

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve
 • ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Standartlarını benimser, işletir ve sürdürürüz.

SMARTNET olarak;

 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte standart hizmeti sunmak, satış öncesi ve sonrası destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmeyi,
 • Bilgi varlıklarımızın risklerini düzenli olarak gözden geçirip, risklerin iyileştirilmesi için gerekli aksiyonları alarak bilgi güvenliğini temin etmeyi,
 • İç ve dış müşterilerimize sunduğumuz Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin güvenilir, tutarlı, kaliteli ve sürekli iyileştirme prensibine dayalı olarak uygun maliyetlerle sunulacağını,
 • Sahip olduğumuz güçlü altyapıyla iş sürekliliğini sağlayarak müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmayı,
 • Tüm ilgili taraflarımızın kişisel verilerinin güvenliğini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli destekleyerek, ödüllendirici ve adil çalışma ortamını sunmak ve çalışan memnuniyetini arttırmak,
 • Uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerini sürekli iyileştireceğimizi,
 • Tabii olduğumuz ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve diğer uygulanabilir şartlara uyum göstereceğimizi taahhüt ederiz.